MDR Analiz

Yönetmelikler

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği
Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği
Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Hassas ve Az Hassas Su Alanları Tebliği
Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği
Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği
Sağlık Esasları Yönetmeliği
İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik
DİYALİZ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
YÜZME SUYU KALİTESİNİN YÖNETİMİNE DAİR YÖNETMELİK