MDR Analiz

Havuz Suları

Yüzme amacı ile kullanılan havuzlarda, havuz suyu analizi; fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik olarak yapılır. T.C. Sağlık Bakanlığının yayınlamış olduğu , “Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Hakkında Yönetmelik” te havuz suyu işleticilerinin belirtilen sürelerde yükümlü oldukları fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri belirlemiştir. Laboratuvarımız teknik personelimiz tarafından numune alma ve analiz yapma yetkisine sahiptir.