MDR Analiz

Sensitizasyon Testi

Sensitizasyon Testi TS EN ISO 10993-10 Tıbbi cihazların biyolojik değerlendirilmesi – Bölüm 10: Tahriş ve cilt duyarlılığı için deneyler standardına göre gerçekleştirilmektedir. Test numunenin duyarlılığa neden olma potansiyelinin değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilmektedir.

Test; deri içi indükleme fazı, Uyarım fazı aşamalarından oluşmaktadır. Eritem ve Ödem için cilt reaksiyonları, her bir uyarım yeri için her bir zaman aralığında standartta belirtilen Magnusson ve Kligman derecelendirilmesine göre tamamlanır ve derecelendirilmektedir.

Tüm Biyouyumluluk testlerinizi yeni MDR mevzuatı doğrultusunda TS EN ISO 17025:2017 kapsamında kurumlarımız da akredite olarak gerçekleştirebilirsiniz.