MDR Analiz

İrritasyon Testi

Tıbbi cihazların biyolojik risk değerlendirmesi kapsamındaki biyouyumluluk testlerinden irritasyon testi neredeyse tüm tıbbi cihazlara uygulanması gereken testlerin bir diğeridir. Bu testin gereklilikleri ve çeşitlilikleri ISO 10993-10 ve ISO 10993-23 standartlarında verilmiştir. Tıbbi cihazlardan kaynaklı dokulara olası tahriş etkisi irritasyon testleri aracılığıyla değerlendirilir. Ürünün niteliği ve spesifik uygulama bölgesine göre irritasyon testleri çeşitlilik arz edebilir.

Bu kapsamda; Dermal İrritasyon, Deri İçi İrritasyon, Mukoza İrritasyon, Göz İrritasyon, Oküler İrritasyon, Vajinal İrritasyon, Rektal İrritasyon, Penil İrritasyon testleri yapılmaktadır.