MDR Analiz

Sitotoksisite Testi

Sitotoksik terimi, hücre ölümüne neden olan anlamına gelmektedir. Sitotoksisite testi 10993-5 Tıbbi malzemelerin biyolojik değerlendirilmesi – bölüm 5: Vücut dışı sitotoksisite deneyleri standardına tabiidir.

İn vitro Sitotoksisite testleri, incelenen maddenin dozuna ve maruziyet süresine bağlı olarak maddenin özütleriyle doğrudan veya difüzyon yoluyla memeli hücreleri üzerindeki toksisitelerinin belirlenmesi amacıyla kullanılan bir testtir. Bu test sistemleri; morfolojik olarak hücresel hasarın gözlenmesi, hücresel hasarın çeşitli ölçüm yöntemleri ile belirlenmesi, hücresel büyümenin belirlenmesi, hücresel metabolizmadaki herhangi bir değişikliğin belirlenmesi amacıyla yapılmaktadır.

Sitotoksisite belirleme metotları genel olarak doğrudan temasla ve dolaylı yoldan temasla olarak farklı şekilde gerçekleştirilir. Doğrudan temasla yapılan deneyler nicel ve nitel olarak değerlendirilir. Hücreler üzerinde uygulanılan test sonucu genel morfoloji, hücrenin yüzeyden kalkması, hücre yıkımı ve membran bütünlüğündeki değişimler değerlendirilir. Nicel yolla değerlendirme de hücre canlılığının numune ile doğrudan temasından sonra metoda bağlı olarak kullanılan MTT, XTT, Nötral Kırmızısı Alımı(NKA), WST-1 gibi boyanın canlı hücrelere bağlanmasını temel alan yöntemler kullanılır. MTT ve XTT metodu hücre içine girebilme ve vasatta çözünme özelliklerine göre ikiye ayrılırlar.

Farklı mekanizmalara ve hassasiyetlere sahip çok sayıda sitotoksisite testi bulunmakla birlikte laboratuvarımızda MTT, XTT, Nötral Kırmızısı Alımı(NKA), WST-1 gibi birden fazla in vitro sitotoksisite testi yapılabilmektedir.

Tüm Biyouyumluluk testlerinizi MDR doğrultusunda ve TÜRKAK TS EN ISO 17025:2017 kapsamında akredite olarak gerçekleştirebilirsiniz.