MDR Analiz

İçme ve Kullanma Suyu Analizi

Su, canlıların yaşamını sürdürebilmesi için önemli bir etkendir. Suların kalitesi, tüm canlıları etkileyeceğinden dolayı insan sağlığı ve doğa için belirleyici bir faktördür. Bu nedenle gıda proseslerinde, içme-kullanma sularında mikrobiyolojik, kimyasal ve fiziksel analizlerin yapılması büyük önem taşımaktadır. İçme ve kullanma suyunda yapılması gereken analizler ve bu analizlere verilen değerler, T.C.  Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan ‘İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik’e göre belirlenmektedir.