MDR Analiz

Genotoksisite Testleri

Genotoksisite hücrelerin genetik materyalinde genotoksinlerin ortaya çıkardığı bir hasar olarak tanımlanabilir. Bu hasarlar genellikle gen mutasyonları, kromozom anormallikleri, DNA zincir kırıkları ve DNA eklentileridir.

Genotoksisite testi, kimyasal, fiziksel ve biyolojik deney numunelerinin mutajenitelerinin belirlenmesi, kromozom yapısındaki değişikliklerin ve bu ajanların karsinojenik potansiyellerinin tahmin edilebilmesi için memeli veya memeli olmayan hücreler, bakteri, maya veya mantarların kullanıldığı deneydir.

İn vitro genotoksisite deneyleri için deney yöntemleri OECD kılavuzundan seçilmelidir. İn vitro genotoksisite deney yöntemleri; Bakteriyel Geri Mutasyon Testi(AMES) – OECD TG 471, in vitro memeli Kromozom Aberasyon Testi– OECD TG 473,  in vitro memeli hücre Gen Mutasyon Testi-OECD TG 476 /490, in vitro memeli hücre Mikronukleus Testi-OECD TG 487.

Tüm Biyouyumluluk testlerinizi yeni MDR mevzuatı doğrultusunda TS EN ISO 17025:2017 kapsamında kurumlarımız da akredite olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Genotoksisite Ames Testi Nedir?

İn vitro genotoksisite deneyleri için deney yöntemleri OECD kılavuzundan seçilmelidir. İn vitro genotoksisite deney yöntemleri; Bakteriyel Geri Mutasyon Testi(AMES) – OECD TG 471, in vitro memeli Kromozom Aberasyon Testi– OECD TG 473,  in vitro memeli hücre Gen Mutasyon Testi-OECD TG 476 /490, in vitro memeli hücre Mikronukleus Testi-OECD TG 487.

Bakteriyel Geri Mutasyon Testi(AMES) olarak da adlandırılan Salmonella/mikrozom mutajenite testi, kimyasal maddelerin mutajenik etkilerinin araştırılmasında kullanılanılır. Bu testin temeli, S. typhymurium’un yapay mutasyonla oluşturulmuş olan histidin sentezleme yeteneklerini kaybetmiş suşlarının, test bileşeni ile muamele edildikten sonra ikinci bir mutasyon geçirip histidini sentezleyebilen ve histidinden bağımsız ortamda çoğalabilme esasına dayanır.

Tüm Biyouyumluluk testlerinizi yeni MDR mevzuatı doğrultusunda TS EN ISO 17025:2017 kapsamında kurumlarımız da akredite olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Genotoksisite Mikronukleus Testi Nedir?

İn vitro genotoksisite deneyleri için deney yöntemleri OECD kılavuzundan seçilmelidir. İn vitro genotoksisite deney yöntemleri; Bakteriyel Geri Mutasyon Testi(AMES) – OECD TG 471, in vitro memeli Kromozom Aberasyon Testi– OECD TG 473,  in vitro memeli hücre Gen Mutasyon Testi-OECD TG 476 /490, in vitro memeli hücre Mikronukleus Testi-OECD TG 487.

İn vitro memeli hücre Mikronukleus Testi, in vitro ortamda mutajen kimyasala maruz kalan hücre bölünme esnasında hasar görebilir ve ana çekirdek yapısına ek olarak daha küçük mikronükleus yapısı oluşabilir, bunu belirlemek amacıyla kültürler protokollere uygun şekilde hasat edilmekte ve preparatlarda MN bulunduran binükleat hücrelerin oranı tespit edilmektedir.

Bu deneyler; tıbbi cihazların, ilaçların, çevresel kirleticiler ve gıda katkı maddeleri gibi insan güvenliği ile ilişkili maddelerin genotoksik ve kanserojenik potansiyellerinin ve güvenilirliliklerinin araştırılmasını, kanser riskinin tahmin edilmesini sağlayan biyoizlem testleridir.

Tüm Biyouyumluluk testlerinizi yeni MDR mevzuatı doğrultusunda TS EN ISO 17025:2017 kapsamında kurumlarımız da akredite olarak gerçekleştirebilirsiniz.