MDR Analiz

ISO 10993-4

ISO 10993-4

Biological evaluation of medical devices

Part 4: Selection of tests for interactions with blood

ISO 10993-4 Kalite Yönetim Sistemi

Tıbbi cihazların biyolojik değerlendirmesi

Bölüm 4: Kanla etkileşimler için testlerin seçimi

Our Services Hizmetlerimiz
–    Full Consulting on implementation of the standard for your organisation and devices

–    Selection and rationalisation report for your medical devices

–    Testing in accredited laboratories domestic and abroad according to your certification needs

–    Overall biocompatibility evaluation and annual re-evaluation reports

-Kuruluşunuz ve cihazlarınız için standardın uygulanması konusunda Tam Danışmanlık

-Tıbbi cihazlarınız için seçim ve rasyonelleştirme raporu

-Belgelendirme ihtiyaçlarınıza göre yurt içi ve yurt dışındaki akredite laboratuvarlarda test

-Genel biyouyumluluk değerlendirmesi ve yıllık yeniden değerlendirme raporları